mandag 7. september 2009


Det är vakrast när det skymmer.

All den kärlek himlen rymmer

ligger samlad i ett dunkelt ljus

över jorden,

över market hus.

Allt är ömhet, allt är smekt av händer.

Herren själv utplånar fjärran stränder.

Allt är nära,

allt är långt ifrån.

Allt är givet människan som lån.


Allt är mitt, och allt skall tagas mig,

inom kort skall allting tagas från mig.

Träden, molnen, marken där jag går.


Jag skall vandra -

ensam, utan spår."


Pär Lagerqvist

1 kommentar: