onsdag 23. september 2009

ÅSE MARIE NESSEFORORD(til "-og ingenting går tapt"Dikt i utvalg")


Kom til mine grenser og gå over
Vaktene vil helse deg velkomen
Ikkje gå deg vill i grenseskogen
Grenselosen er din eigen lengsel


Vegen lyser mellom høge furer
lenger fremme ber det over grunnfjell
Ofte er terrenget bratt og ulendt
Kanskje finn du ei og anna kjelde


Kvil ibland på mjuke mosevidder
Grenselandet er vår felles eige
Saman skal vi flytte merkesteinar
Bere jord og så i same åker

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar