mandag 5. oktober 2009

” Den som intet frykter kan vi frykte alt fra”” og tanker rundt ledelse


I boken ” Liten avhandling om store dyder” av den moderne filosofen André Comte – Sponville kan vi lese at: ” Den som intet frykter kan vi frykte alt fra”.


Jeg ligger og prøver å sove, mens tankene mine kretser rundt et intervju jeg skal i, i morgen. Jeg prøver å sortere mine egne tanker og meninger om dette med ledelse. Hva er de viktigste ferdigheter og evner en leder skal ha.

Klokhet eller kanskje mer klokskap er viktig. Klokhet har ikke bare med kunnskap å gjøre, man kan ikke alene lese seg til å bli klok. Det handler like mye om erfaring, livsvisdom og menneskesyn. En klok leder utviser godt skjønn der klare svar ikke forekommer, en klok leder handler ikke på refleks men etter refleksjon, en klok leder har både vidsyn og innsyn.


En klok leder er en leder med mot. Kanskje først og fremst mot til å stå for noe. Den som ikke står for noe faller lett for alt. Likedan mot til å si nei. Og mot til å gi av seg selv. Være nær, gi og ta i mot varme, fortrolighet og ros.


En leder skal være både en fanebærer og en motivator. En klok leder er en lagspiller, en som virkelig ønsker å gjøre andre gode. En som anerkjenner andres evner og ferdigheter. En som innser at; Ti hoder tenker bedre enn ett. Ti hjerter handler klokere enn ett. Ti par hender utretter mer enn ett.


En klok leder er en brobygger. En som kan bygge broer mellom mennesker, bygge broer mellom det som har vært og det som skal komme, bygge broer mellom enheten og helheten, bygge broer mellom det eksisterende og det visjonære.


Den kjente maktspilleren Niccolo Macchiavelli skrev for mange hundre år siden at det er bedre for en leder å være fryktet enn å være elsket. En klok leder i 2009 forstår at det er mye bedre å
være elsket enn å være fryktet.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar